Search
  • פרח דה מדונסה

התוכן הוא המלך של המילים

Updated: Aug 24, 2021

דמיינו מעבדה... מעבדה לייצור תוכן, תוכן יצירתי דורש המון כלים מקצועיים על מנת שבסופו של תהליך, יהפוך למשהו ממשי, דהיינו, למאמר מקצועי, פוסטים לבלוגים, וכל תוכן אחר לעולם המקוון, לאתרי אינטרנט ומדיה חברתית.

המילה הכתובה יש לה משקל רב ויכולת השפעה ישירה על מי שקורא אותה, מכאן יוצא שהאחריות נופלת על אנשי התוכן, אותם אנשים שאחראים על המילים הכתובות, ושביכולתם לספר את סיפור המותג/ העסק/ מוצר בכל המדיות והערוצים, כמו גם לדייק את המסר.20 views0 comments

Recent Posts

See All